Avaleht

Eesti doktorikooli kaudu toetatakse ülikoolide koostööd doktoriõppes, et parandada selle kvaliteeti ja suurendada atraktiivsust. Muu hulgas saavad Eesti doktorandid sõlmida doktorikooli abil erialade- kui ka rahvusvahelisi teaduskontakte ning kasutada enesetäiendusvõimalusi. Eraldi üritustesari toetab juhendamispädevuse arengut.  

Eesti doktorikool alustas oma tegevust jaanuaris 2024 ja projekti lõpptähtaeg on 31. august 2029. Selle kogueelarve on seitse miljonit eurot, mis kaetakse Eesti riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi eelarvest. 

Doktorikooli projekti elluviija on Tartu Ülikool, partnerid Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool. Doktorikooli juhivad ülikoolide teadusprorektorid.