Doktorikoolist

Doktorikooli raames on Eesti ülikoolide doktorantidel ja nende juhendajatel võimalik osaleda kõikidel neile huvipakkuvatel üritustel. Projekti käigus jagatakse välisekspertide toel erialadeüleseid teadmisi ja arendatakse üldoskusi. Muu hulgas võimaldab doktorikool avardada doktorandi teadushaaret, laiendada tema erialast võrgustikku ja edasise koostöö võimalusi.  

Juhendajaid toetab doktorikool juhendamispädevusele keskenduvatel üritustel, kus on võimalik õppida üksteise kogemustest ja tutvustada didaktilisi töövõtteid professionaalsete koolitajate abil. 

Lisaks toetab doktorikool Eesti ja välisülikoolidest ning evalveeritud teadus- ja arendusasutustest asjatundjate kaasamist doktoritööde kaasjuhendamisel, oponeerimisel ja nõu andmisel. Mõningal määral toetatakse projektist doktorantide lühiajalist rahvusvahelist õpirännet. 

Doktorikoolis on kuus valdkondlikku haru, mille kaudu pakutakse õppevaldkonnale kohaseid õpivõimalusi ja asjakohast tuge.

Doktorikooli valdkondlikud harudJuhtpartnerPartnerid
Matemaatika, arvutiteadus ja informaatikaTallinna TehnikaülikoolTartu Ülikool
Tallinna Ülikool
Loodusteadused ja põllumajandusteadusedTartu ÜlikoolTallinna Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Maaülikool
Tehnika ja tehnoloogiaTallinna TehnikaülikoolTartu Ülikool
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Maaülikool
Arsti- ja terviseteadused, veterinaariaTartu ÜlikoolTallinna Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Maaülikool
SotsiaalteadusedTartu ÜlikoolTallinna Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Estonian Business School
Humanitaarteadused ja kunstidTallinna ÜlikoolTartu Ülikool
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia