Karjäärikonverents

TalTechi eestvedamisel toimub järjekorras teine doktorantide karjäärikonverents, kuhu on oodatud kõik Eesti doktorandid ja doktoriõppest huvitatud. Tänavune konverents toimub kõikide Eesti ülikoolide koostöös Eesti doktorikooli raames.

Konverentsi eesmärk on esile tuua doktorikraadi väärtust ja tutvustada lõputuid karjäärivõimalusi neile, kellel on kirg uute teadmiste ja erialaste väljakutsete vastu. Doktorantuuri jooksul omandatud mitmekülgsed teadmised, oskused ning lai silmaring avab karjääriteel uusi võimalusi.
Akadeemiast tööstuseni, valitsusest ettevõtluseni – doktorikooli konverents aitab mõista doktorikraadiga kaasnevaid väljavaateid teel mõjuka, mitmekesise ja rahuldust pakkuva karjäärini. Liituge meiega ja avastage, kuidas doktorantuuri käigus omandatuga saab kujundada mitte ainult oma karjääri, vaid ka meie kõigi tulevikku!

Konverentsil esinevad inspireerivate ettekannetega doktoriõppe läbinud ja praegused doktorandid. Toimuvad arutelud, kuidas doktorantuuri jooksul omandatud oskused ja teadmised on kasuks erinevates valdkondades ning sellega kaasnevatest eelistest tööturul.
Paneelaruteludel jagavad esinejad oma kogemusi doktorikraadiga seotud karjäärivõimaluste kohta nii avalikus sektoris, ettevõtluses kui mujal.

Konverentsipäeva juhib ja paneeldsikussioone modereerib ajakirjanik, saatejuht ja toimetaja Joonas Hellerma.
Konverents toimub eesti keeles ingliskeelse sünkroontõlkega.

Konverentsi programm

9:00 – 9:30 Kogunemine hommikukohvi ja suupistetega
9:30 – 9:40Tere tulemast!          
TalTech teadusprorektor Tiit Lukk
TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppe keskuse juht, ökoloogia ja maateaduste instituudi teadur / Doktorikooli esindaja Maris Hindrikson
9:40 – 10:00Avasõnad
Renno Veinthal, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler
10:00 – 11:00Ettekanded teemal „Võimalused ja väljakutsed doktorantuuris ja peale seda“ / “Doktorikraadi võlu ja valu”
Ettekanded keskenduvad doktorantuuris osalemise võimalustele ja väljakutsetele ning uurib, kuidas neid kogemusi saab rakendada pärast doktorantuuri lõpetamist. Kas ja kuivõrd on doktorantuur oluline isikliku ja professionaalse kasvu seisukohalt? Kuidas doktorantuuri ajal omandatud oskused ja teadmised aitavad kaasa edaspidises karjääris? Milliseid võimalusi pakub doktorantuur: pädevused, ressursid, juhendajate tugi, uurimisvõimalused, konverentsid, võrgustikud? Milliste väljakutsetega tuleb silmitsi seista: aja juhtimine, stress, motivatsiooniprobleemid ja töö-õpingute tasakaalustamine? Kuidas väljakutsetega toime tulla? Millised on karjäärivõimalused peale doktorikraadi omandamist? Kas Eesti vajab doktorikraadiga tippspetsialiste?
Esinejad:
10:00 – 10:30 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Els Heinsalu
10:30 – 11:00 TalTech Tartu Kolledži vanemlektor; Tartu Linnavalitsuse vallaarhitekt Jiri Tintera
11:00 – 11:20Võrgustumispaus suupistete ja kohviga
11:20 – 12:50Paneeldiskussioon – „Doktorantuuri lõpetanute karjääriteed
Arutelus osalevad silmapaistvad doktorikraadiga esinejad akadeemiast, tööstusest ja avalikust sektorist. Saame teada, kuidas doktorantuuri ajal omandatud teadmised ja pädevused tulevad kasuks erinevates eluvaldkondades, kas ja kuivõrd annavad need eelise konkurentsivõimelisel tööturul. Millised on ootused doktorikraadiga töötajale erinevates sektorites? Paneeldiskussioonis jagatakse ka kogemusi üleminekust akadeemiast ettevõtlusesse: kuidas leida endale sobiv positsioon ja panustada oma valdkonda väljaspool akadeemiat?
Panelistid:
Ardo Hansson, Riigikantselei, peaministri büroo nõunik
Martin Järvekülg, Click&Grow uurimis- ja arendustöö juht
Tõnn Talpsepp, TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kaasprofessor ning doktoriõppe programmijuht
Allan Hani, R8 Technologies tegevjuht
Maarja Merivoo Parro, Eesti Rahvusringhäälingu toimetaja
12:50 – 13:30Lõuna ja võrgustamine
13:30 – 14:30Doktorantide stendiettekanded, kus doktorandid tutvustavad laiemale auditooriumile oma teadustööd ja selle mõju (real-world impact)
Doktorantide koomiksid teemal “Minu igapäevaelu doktorandina”
14:30 – 15:30Interaktiivne sessioon – „Edulood“
Doktorantuuri lõpetanud ning praegused doktorandid jagavad oma isiklikke lugusid sellest, kuidas nad on oma doktorantuuri ajal omandatud teadmisi ja oskusi rakendanud erinevates valdkondades ning kujundanud või kujundamas oma karjääri vastavalt oma huvidele ja eesmärkidele. Milliste võimaluste ja väljakutsetega tuleb silmitsi seista peale doktorikraadi omandamist suundudes akadeemiast välja? Paneeldiskussioonis jagatakse praktilisi nõuandeid ja kogemusi praegustele ja tulevastele doktorantidele, kes kaaluvad oma karjääri väljavaateid pärast doktorantuuri ning soovivad saada teadmisi ja inspiratsiooni senistest edulugudest.
Panelistid:
Kertu Liis Krigul – Tartu Ülikooli genoomika instituudi nooremteadur
Riin Tamm HTM noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja
Kristiina Urb – Creativity Lab´i konsultant ja projektijuht, EBS doktor
Ott Lumi – META Advisory kaasasutaja ja valitsussuhete erinõustaja
Katriin Kristmann – Tallinna Tehnikaülikooli doktorant-nooremteadur
15:30 – 16:00Parimate stendi-ettekannete autasustamine ja lõppsõnad
16:00 – 17:00Konverentsi lõpetamine vabas õhkkonnas suupistete ja karastavate jookidega

Esinejad

Ettekandega esinevad

Els Heinsalu

Els (PhD teoreetilises füüsikas, Tartu Ülikool, 2008) töötab Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudis vanemteadurina. Tema praegune teadustöö on seotud komplekssüsteemidega; eeskätt huvitab teda keelte dünaamika, bioloogilised ja ökosüsteemid, aga ka majandusfüüsika. Ta on töötanud erinevates teadusasutustes Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Taanis. Teda on tunnustatud nii teadlase kui ka teaduse populariseerijana.

Jiri Tintera

Jiri Tintera, volitatud arhitekt. Töötab Tartu linnavalitsuses linnaarhitektina ja Taltech Tartu Kolledžis vanemlektorina. Magistrikraad omandas aastal 2007 Tšehhi Tehnika Ülikoolis Prahas ja aastal 2019 kaitses Tallinna Tehnikaülikoolis doktoritöö väitekirjaga „Kahanevate linnade elukeskkonna taaselustamine Valga linna näitel“.  

Paneelis osalevad

Riin Tamm

Oman doktorikraadi geneetikas. Hetkel olen HTMi noorte – ja andepoliitika osakonna juhataja. Meie osakonna vastutada on üleriigiline noortepoliitika, noorsootöö, huviharidus ning andepoliitika. Ministeeriumisse tulin Tartu Ülikooli teaduskooli juhi kohalt, enne seda tegin üle 10 aasta teadust Tartu Ülikoolis. Läbivaks teemaks minu elus on olnud noored ning nende toetamine ja võimestamine. Seega riigi tasandil noorte heaks protsesse juhtida on puhas rõõm!

Allan Hani

Olen R8 Technologies tegevjuht ja oman üle 20 aasta kogemust kinnisvaraarenduse- ja halduse valdkonnas. Peamiselt tulevad mu teadmised innovatiivsete tehnoloogiate praktilisest rakendamisest. Täpsemalt on mul ekspertiis kütte ja ventilatsiooni, energiatõhususe ja ehitusautomaatika tööstustes. Minu kireks on tipptehnoloogiate rakendamine investeerimaks meie planeedi tulevikku.

Kertu Liis Krigul

Kertu Liis Krigul on mikrobioomika nooremteadur ja geenitehnoloogia 4. aasta doktorant Eesti geenivaramu teaduskeskuses, Tartu Ülikooli genoomika instituudis. Tema uurimissuunaks on inimeste kehas elavate mikroobide roll meie tervise kujundamisel. Kuna doktoriõpingute lõpp on tal käega katsutav, siis on õige aeg vaadata tagasi õpitule ja saadud kogemustele kui ka edasi tööpõllule.

Kristiina Urb

Kristiina on loomeettevõtja taustaga loomemajanduse ekspert ja publitseeriv teadlane, kellel on kogemust valdkonnas üle 15 aasta. Kristiinal on juhtimise doktorikraad Estonian Business Schoolist ning tema teadustöö keskendub loomeettevõtluse arendamisele. Ta on aidanud ette valmistada ja juhtida mitmeid projekte nii Eestis kui ka välisriikides.

Maarja Merivoo-Parro

Maarja elab rahvusvahelist elu teadlase, meediategelase ja loovisikuna. Ta veab Jyväskylä ülikoolis rahvadiplomaatia teemalist uurimisprojekti, on üks Torontosse kerkiva väliseesti muuseumi VEMU kuraatoritest ning alustas just suure teledokkide sarjaga, mille esimene osa on ETV eetris tänavu septembris. Maarja on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija ja peagi ilmub tema esimene õpik kirjastuselt Koolibri.

Martin Järvekülg

Martin sai materjaliteaduse erialal doktorikraadi Tartu ülikoolist 2011. aastal. Juba õpingute ajal kaldus ta oma tegemistes rakenduslike teemade ja projektide poole. Ta on töötanud teadlase ja projektijuhina tehnoloogia arenduskeskustes, asutanud ise iduettevõtteid, nõustanud tudengeid ettevõtluse juures ning huvitunud üldisemalt teadmussiirdest nano-, kosmose-, bio- ja biopõhiste tehnoloogiate valdkondades. Viimased 4 aastat on Martin juhtinud Click & Grow teadus- ja arendustööd.

Ardo Hansson

Ardo on Eesti majandusteadlane. Hetkel töötab Eesti Vabariigi peaministri nõunikuna. Aastatel 2012–2019 oli Eesti Panga president ja seega Euroopa Keskpanga nõukogu liige. Tal on majandusteaduse doktorikraad Harvardi ülikoolist. Varasemalt töötas õppejõuna või teadurina Kanada, Soome ja Rootsi ülikoolides või instituutides, vaheldumisi ka Eesti riigiasutustes. Aastatel 1998 kuni 2012 töötas Maailmapangas.

Tõnn Talpsepa

Tõnn on TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi finantstehnoloogia kaasprofessor, olles varasemalt töötanud ka TalTechi tarkvarateaduse instituudis, Aalto ning Zürichi ülikoolis ning finantssektoris. Tema uurimistöö keskendub käitumuslikule rahandusele ning suurandmete kasutamisele majanduses, peamiselt seotuna finantsturgudega. Ta on kolme populaarse eestikeelse rahatarkuse ning investeerimisraamatu ja -õpiku autor ning tema juhendatud doktoritöö on valitud Eesti parimaks tudengitööks.

Ott Lumi

Ott on sündinud 1. detsembril 1978 Tallinnas, ta on endine Eesti poliitik ning praegune valitsussuhete nõustaja ja politoloog. Ta on töötanud erakonna Res Publica poliitilise sekretärina,  peasekretärina ja Isamaa ja Res Publica Liidu kaaspeasekretärina, samuti peaministri nõunikuna. 2007. aasta valimistel valiti Lumi XI Riigikogu koosseisu, kuid ta lahkus 2009. aastal parlamendist ja suundudes ettevõtlusse. Ta oli valitsussuhete ettevõtte Meta Advisory Group üks kaasasutaja ja töötab ettevõttes valitsussuhete erinõustajana. Lumi on kaitsnud Tallinna Ülikoolis teemal “Eesti demokraatlike institutsioonide jätkusuutlikkuse allikad ja võimalikud kriisifaktorid – tõlgendused järeldemokraatia ja institutsionalismi teooriate prisma läbi”. Hetkel töötab külalislektorina Tallinna Ülikoolis. Ta Tallinna Ülikooli Kirjastuse Biblioteca Politica teaduskolleegiumi liige.


KONVERENTSI TOIMUMISKOHT (Tallinna Tehnikaülikool)

1918. aastal asutatud Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eesti inseneri- ja IT-teaduse ning -hariduse lipulaev, mis pakub kõrgharidust kõikidel astmetel inseneri ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes, ja merenduses. TalTechi missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis. TalTech on ka muutumas moodsaks digilinnakuks, mis pakub laialdasi võimalusi targa linna arendamiseks ning on testpolügoniks Eesti ettevõtetele oma lahenduste testimiseks.

Oma looduskauni asukohaga Mustamäel on TalTech on ainus campus-tüüpi ülikool Baltimaades. Siin on rahvusvaheliselt kõrgetasemeline õppe- ja teadustaristu ning üks Baltikumi moodsamaid raamatukogusid. TalTechi linnakus asuvad innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory ning Tallinna Teaduspark Tehnopol, kus kohtuvad teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad, et lahendada praktilisi tootearendusprobleeme ning genereerida uusi tulevikku vaatavaid ideid.

Vaata TalTechi virtuaaltuuri


KONTAKT

Küsimuste korral palun võta ühendust tiina.hagen@taltech.ee