Kogu päev

Intensive Structural Equation Modeling (SEM) workshop for PhD Students

The 2-day workshop will take place on 18-19 June 2024, on-site at TalTech School of Business and Governance (Akadeemia tee 3) (room SOC-219) in English. Maximum number of participants: 20 Pre-requisite for participation: Participants are required to have basic statistics and quantitative analysis skills (e.g., have taken a masters or PhD level Quantitative Methods course). The 2-day SEM workshop will cover: Confirmatory Factor Analysis (CFA) Structural Equation Modeling Identification Issues in CFA and SEM Multi-Group Models The workshop is carried out by Prof. Dr. Volker Kuppelwieser (NEOMA Business School & visiting Professor at TalTech). The workshop includes overviews on the methodological steps and hands-on practice on a given dataset. SmartPLS software will be used during the workshop. The software has a 30-day free trial: https://www.smartpls.com/. To deeply understand and learn the method, we will focus on covariance-based SEM, and discuss PLS briefly on day 2. Participants are required to bring a laptop with the software installed.   Volker G. Kuppelwieser is a Full Professor in Marketing at the NEOMA Business School (France). His main research interests are service experiences, aging consumers’ behavior, and customer inclusion. He previously held several positions in the service industry and has 12 years’ experience of industry. He teaches and coordinates courses in services marketing, international services marketing, research methods, and quantitative methods in the PGE, several MSc, and PhD programs. He has published in journals such as Journal of Service Research, Journal of Services Marketing, Annals of Operations Research, Marketing Letters, Human Relations, Journal of Business Research, Journal of Service Management, and Journal of Retailing and Consumer Services, amongst others. He has also given numerous conference presentations and serves as a reviewer and editorial board member for several marketing and organizational behavior journals. Volker is associate editor for the Journal of Services Marketing and was guest editing for different marketing journals.   Register at: https://forms.office.com/e/XYCMfqQFDP Registration deadline: Thursday, May 30th. With questions about the workshop, please turn to Mari-Klara Stein mari-klara.stein@taltech.ee With administrative questions, please turn to Tiina Hagen tiina.hagen@taltech.ee Estonian Doctoral School for Social Sciences Eesti Doktorikooli sotsiaalteaduste haru korraldab kahepäevase töötoa doktorantidele. Kahepäevane töötuba toimub 18.-19.06.2024 kohapeal TalTechi Majandusteaduskonnas, Akadeemia tee 3 (ruum SOC-219) inglise keeles. Maksimaalne osalejate arv: 20 Osalemise eeltingimus: osalejatelt nõutakse elementaarse statistika ja kvantitatiivse analüüsi oskust (nt on läbinud magistri- või doktoriõppe taseme kvantitatiivsete meetodite kursuse). 2-päevane SEM-i töötuba hõlmab: Kinnitav teguri analüüs (CFA) Struktuurivõrrandi modelleerimine Identifitseerimisprobleemid CFA-s ja SEM-is Mitme grupi mudelid Töötoa viib läbi professor dr Volker Kuppelwieser (NEOMA Business School ja TalTechi külalisprofessor). Töötuba sisaldab ülevaadet antud andmekogumi metoodilistest sammudest ja praktilisest poolest. Töötoa käigus kasutatakse SmartPLS tarkvara. Tarkvaral on 30-päevane tasuta prooviversioon: https://www.smartpls.com/. Meetodi sügavaks mõistmiseks ja õppimiseks keskendume kovariatsiooni põhisele SEM-ile ja arutame teisel päeval lühidalt PLS-i. Osalejatel tuleb kaasa võtta sülearvuti, kuhu on installitud tarkvara. Volker G. Kuppelwieser on NEOMA Business School’i (Prantsusmaa) turunduse korraline professor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on teeninduskogemused, vananev tarbijakäitumine ja klientide kaasamine. Varem on ta töötanud mitmel ametikohal teenindussektoris ja tal on 12-aastane tööstuse kogemus. Ta õpetab ja koordineerib teenuste turunduse, rahvusvahelise teenuste turunduse, uurimismeetodite ja kvantitatiivsete meetodite kursusi PGE-s, mitmetes magistri- ja doktoriõppekavades. Ta on avaldanud publikatsioone muu hulgas sellistes ajakirjades nagu Journal of Service Research, Journal of Services Marketing, Annals of Operations Research, Marketing Letters, Human Relations, Journal of Business Research, Journal of Service Management ja Journal of Retailing and Consumer Services. Samuti on ta pidanud arvukalt konverentsiettekandeid ning tegutseb mitme turundus- ja organisatsioonikäitumise ajakirja retsensendi ja toimetuse liikmena. Volker on ajakirja Journal of Services Marketing kaastoimetaja ja oli erinevate turundusajakirjade külalistoimetaja.   Registreeruge töötuppa aadressil: https://forms.office.com/e/XYCMfqQFDP Registreerimise tähtaeg: neljapäev, 30. mai. Töötuba puudutavate küsimustega pöörduge Mari-Klara Stein poole - mari-klara.stein@taltech.ee Administratiivsete küsimustega palun pöörduda Tiina Hageni poole - tiina.hagen@taltech.ee