Loading Sündmused

« Kõik üritused

Kirjutamislaager / Writing Retreat

21/08 - 25/08

/English below/

Kirjutamislaager Eesti doktorikooli humanitaarteaduste ja kunstide haru doktorantidele
21.-25. august 2024, Villa Theresa Rakveres

Korraldab Tallinna Ülikool
Registreerumise tähtaeg 10. august 2024 (kaasa arvatud)
Laagrisse võetakse kuni 20 osalejat

Kirjutamislaager pakub suurepärase võimaluse doktoritöö või sellega seotud teadusartikli kirjutamisele pühendumiseks. Kolleegidega kõrvuti töötamine ja igapäevategemistest eraldumine loob sobivad tingimused tõhustaks tööks. Lisaks pakutakse laagris võimalust osaleda konsultatsioonides, mis toetavad kirjutamise protsessi. Samuti saavad osalejad jagada kogemusi ja nõuandeid ning anda teiste tööle tagasisidet. Ürituse korraldamise partnerid on    Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut ja Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituut.

Kirjutamislaagri juhendajad on Indrek Ibrus ja Teet Teinemaa (Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudist)

Registreerumisel palume kindlasti esitada lühikese tööplaani, kus on märgitud millise tekstiga soovite laagris töötada.

Osalejate valikul on eelistatud:

  • humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorandid
  • doktorandid kes saavad osaleda laagris kogu ürituse perioodi ning ei ole varem kirjutamislaagris osalenud
  • doktorandid, kellel on selge ja läbimõeldud tööplaan

Vastuvõetud osavõtjate majutus ühekohalistes tubades, toitlustus ja tellitud ühistransport (Tallinn-Rakvere-Tallinn) hüvitatakse doktorikooli poolt.

Täpsemad juhised ja laagri ajakava saadetakse vastuvõetud osalejatele umbes nädal enne laagri algust e-mailile.

Registreeru SIIN

Lisainfo: Eva Kruuse, eva.kruuse@tlu.ee


Writing retreat for doctoral students of the Estonian Doctoral School of Humanities and Arts
21-25 August 2024, Villa Theresa in Rakvere, Estonia

Organised by Tallinn University
Registration deadline 10 August 2024 (inclusive)
The camp will take up to 20 participants

The Writing Camp offers an excellent opportunity to dedicate yourself to writing a doctoral thesis or a related research article. Working side by side with colleagues and getting away from the daily routine creates the right conditions for effective work. In addition, the camp offers the opportunity to participate in consultations to support the writing process. Participants will also be able to share experiences and advice and give feedback on the work of others. The event is organised in partnership with the Tallinn University Baltic Film, Media and Arts School and the Tallinn University Institute of Humanities.

The mentors of the writing camp are Indrek Ibrus and Teet Teinemaa (from the Baltic Film, Media and Arts School, Tallinn University).

When registering, please make sure to submit a short work plan, indicating the text you would like to work on in the camp.

Preference will be given in the selection of participants:

  • PhD students in the field of humanities and arts
  • Doctoral students who will be able to participate for the entire duration of the event and who have not previously participated in a writing camp.
  • doctoral students who have a clear and well-planned work schedule

Accommodation in single rooms, catering and transport (Tallinn-Rakvere-Tallinn) will be reimbursed by the Doctoral School.

Detailed instructions and the camp timetable will be sent to accepted participants by e-mail approximately one week before the start of the camp.

Register HERE

For more information contact Eva Kruuse, eva.kruuse@tlu.ee.

Üksikasjad

Algus
21/08
Lõpp
25/08

Korraldaja

Tallinna Ülikool
Vaata korraldaja veebilehte